Η CVR LTD. είναι μια δυναμική εταιρεία συμβούλων που παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η CVR LTD έχει τεράστια εμπειρία σε θέματα Δημοσίου Τομέα, Περιβάλλοντος, Επιχειρήσεων, Καινοτομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πληροφορικής κ.ά. που ικανοποιούν τις ανάγκες που προκύπτουν από τον κοινωνικό μετασχηματισμό, με βασικό άξονα την ατομική ευημερία και το συλλογικό όφελος.